НовиниПринтирай

Стартира на областен етап от процедура за попълване на Националната система ''Живи човешки съкровища - България '' за 2021 година

Министерство на културата обявява за попълване на Националната система ''Живи човешки съкровища - България'' , с която цели опазването на нематериалното културно наследство, съхраняване на знанията и уменията за културно изразяване, които имат важно културно, историческо и художествено значение за България и тяхното представяне на следващите поколения.

Право на номинации имат народните читалища, общински, регионални и държавни музеи и юридически лица с нестопанска цел с предмет на дейност в областта на нематериално културно наследство.Кандидатурите са съпътствани от съответната документация (типов формуляр и посочените в него други материали).Една институция има право да предлага само една кандидатура за сесия.

Всички необходими документи и информация за учстие в процедурата може да намерите на официалната интернет страница на Министерството на културата, в раздел Международно сътрудничество и регионални дейности -> Регионални дейности -> Нематериално културно наследство/ICH.