НовиниПринтирай

На вниманието на всички гласоподаватели,които ще упражнят правото си на глас на предстоящите избори за Народно събрание 2021

На Вашето внимание тук можете да откриете видео информация за Вашите права като гласоподаватели в предстояшите избори за Народно събрание 2021, които ще се проведат на 4 април 2021г.