НовиниПринтирай

ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ ЗА ПРОЕКТ: „Модернизирана социална кухня в Домашен социален патронаж - гр. Сапарева баня“

 

Общинската администрация в Сапарева баня спечели поредния социален проект. На 21.01.2021 г. кметът Калин Гелев подписа договор с Фонд „Социална закрила" към Министерството на труда и социалната политика за реализиране на проект „ Модернизирана социална кухня в Домашен социален патронаж - гр. Сапарева баня".  Одобреният проект е на стойност 34 680,00 лева с включено ДДС, от които 10% са финансиране от Община Сапарева баня, с период на изпълнение от 21.01.2021 година до 21.07.2021 година. Това е втори одобрен проект на общината от Фонд "Социална закрила", след като през 2017 г. успешно беше изпълнен и още един проект за подобряване на материалната база на Домашен социален патронаж - гр. Сапарева баня.

 

Проектът предвижда да се закупи професионално кухненско оборудване и обзавеждане за Домашен социален патронаж.

 

Чрез реализирането му Община Сапарева баня ще осигури ефективна социална инфраструктура за предоставяне на социални услуги на групи в неравностойно положение, ще подобри качеството на живот и ще осигури помощ и подкрепа до услуги за социално включване на най-нуждаещите се лица и семейства.