Общинска администрация > Нормативни актовеПринтирай

Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Сапарева баня, приета с Решение №233 от Протокол №16/30.12.2020г.-ОТМЕНЕНА

  Наредбата е отменена с Решение № 249 от Протокол №/28.01.2021г на Обс Сапарева баня.