НовиниПринтирай

Кметът на община Сапарева баня и директорката на ДГ "Св. Анна" посрещнаха малчуганите за новата година с тържестен водосвет в обновената централна сграда на детското заведение

На 04 Януари беше извършен водосвет за здраве и благоденствие, с което беше открита  централната база на ДГ "Св. Анна, гр. Сапарева баня, след извършване на основен ремонт. Сградата беше обновена по проект "Ремонт и модернизация на ДГ "Св. Анна", гр. Сапарева баня, включително базите в с. Ресилово и с.Овчарци. Проектът е финансиран по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 -2020, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването  на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата  в селските райони" .

    Кметът на Община Сапарева баня Калин Гелев преряза лентата на обновената детска градина и пожела здраве, късмет, благоденствие и много поводи за радост, веселие и гордост през настоящата 2021 година и добави:

"За мен и моя екип е истинско удоволствие да виждаме детски усмивки и щастие след успешното реализиране на проекта".

     Директорката на детската градина Цветана Гладникова благодари на настоящата кметска управа в лицето на кмета Калин Гелев и заместниците му г-н Славчо Коларски и г-жа Емилия Елчинова. Гладникова увери, че в обновената база децата се чувстват добре, педагозите са мотивирани да работят още по-добре, а родителите са доволни.

     Във връзка с превантивните мерки срещу короновируса церемонията се проведе в двора на градината без участието на деца и без официалните лица да влизат вътре в сградата.