Технически услуги > ОбявленияПринтирай

Oбявление с изх.№П1284-8/21.12.2020г. за постановено Решение на ОбС за изготвяне на ПУП и ПП за изграждане на ски влекове към самостоятелни ски писти №1,5 и 9 в ски зона

Обявлението е достъпно в прикачения файл.