Общински съвет > Проекто-наредби на ОбСПринтирай

Докладна записка с изх.№ДЗ-106/26.11.2020г. за отмяна на актуална Наредба за определяне и администриране на местни данъци, такси и цени на услугите на територията на Общ.Сапарева баня и приемане на нова наредба за определяне размера на местните данъци

Проектът на наредбата  е достъпен в прикачения файл.