Общински съвет > Сесии на общински съветПринтирай

Покана за свикване на извънредно заседание на ОбС Сапарева баня на 23.11.2020г. от 16:00ч. /понеделник/ в малкия салон на Община Сапарева баня

ПОКАНА

 

С оглед удължаването на срока на извънредна епидемична обстановка с Решение №673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г.  обявената с Решение №325 на Министерски съвет от 14 май 2020г. и удължена с решения на Министерски съвет: Решение № 378 от 12 юни 2020 г.; Решение № 418 от 25 юни 2020 г.; Решение № 482 от 15 юли 2020г.; Решение №525 от 30 юли 2020г.; Решение №609 на Министерския съвет от 28 август 2020 г.  на територията на Република България и с цел защита и опазване на живота и здравето на общинските съветници заседанието ще бъде проведено при спазване препоръките на здравните органи относно начина на разполагане на присъстващите в съответното помещение, спазване на личната дистанция, ползване на защитни средства, проветряване на помещението, дезинфекция.
И на основание чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Сапарева баня на 23.11.2020г. от 16:00ч. /понеделник/, в малкия салон на Община Сапарева баня.

 

СВИКВАМ:
Извънредно заседание на Общински съвет гр.Сапарева баня, при следният
Проект!
Дневен ред:

 

1.Обсъждане Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за водоснабдяването и канализацията.

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/
Инж. Васил Маргин