НовиниПринтирай

Приет бе годишният доклад за наблюдение изпълнението на Общински план за развитие 2011 г.

На 17.02.2012г. Общински съвет гр.Сапарева баня прие Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Общински план за развитие през 2011 година на Община Сапарева баня.

Годишният доклад, съгласно чл. 91, ал.4 от Правилника за приложение на ЗРР съдържа информация за:

1. Общите условия за изпълнение на плана за развитие и в частност промените в социално-икономическите условия на общината;
2. Постигнатият напредък по изпълнение на целите и приоритетите на Общинския план за развитие въз основа на индикаторите за наблюдение;
3. Действията, предприети от компетентните органи с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на Общинския план за развитие;
4. Заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението.


* За повече информация разгледайте тук