Общински съвет > Проекто-наредби на ОбСПринтирай

Докладна записка с изх.№Д-96/09.10.2020г. относно Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за отглеждане на животни в населените места на Община Сапарева баня

Докладната записка е достъпна в прикачения файл.