Общински съвет > Проекто-наредби на ОбСПринтирай

Докладна записка с изх.№Д-92/16.09.2020г. за приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местни данъци и такси и цени на услуги на територията на Общ. Сапарева баня

Докладната записка е достъпна в прикачения файл.