Общинска администрация > БюджетПринтирай

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2020 г.

Месечният отчет е достъпен в прикачените файлове.

Прикачени файлове

Месечен отчет_06_2020 (0.00 KB)