Общинска администрация > БюджетПринтирай

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета за месец юни 2020

Месечният отчет е достъпен в прикачените файлове.

Прикачени файлове

Месечен отчет_06_2020 (1.21 MB)