НовиниПринтирай

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Директор” на детска градина „Св.Анна”, град Сапарева баня

СПИСЪК

 на

допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Директор" на детска градина „Св.Анна", град Сапарева баня, обявен със Заповед № РД-08-312/28.05.2020 г. на Кмета на Община Сапарева баня

 

 

І. Допуснати до интервю и защита на писмено предоставена стратегия на тема „Развитие на детската градина за период от 5 години" кандидати:

 

Вх. номер

Трите имена

Мотиви

1.

З-1100/29.06.2020г.

Цветана Василева Гладникова

Отговаря на изискванията за предварителен подбор по документи

 

ІІ. Недопуснати до интервю и защита на писмено предоставена стратегия на тема „Развитие на детската градина за период от 5 години" кандидати:

Вх. номер

Трите имена

Мотиви

1.

З-1109/30.06.2020г.

Елена Пламенова Станчева

Не отговаря на изискванията за предварителен подбор по документи- непредставяне на всички необходими документи, съгласно Заповед № РД-08-312/28.05.2020 г. на Кмета на Община Сапарева баня

 

 

ІІІ. Интервюто и защитата на писмено предоставената стратегия ще се проведе в Заседателна зала на  Общинска администрация Сапарева баня, ул. „Германея" № 1, на 14.07.2020 г. от 13.00 ч.

 

Телефон за информация: 0707/2-33-78