НовиниПринтирай

Покана за представяне на проектни идеи във връзка с предстоящия Нов програмен период 2021-2027 за финансиране на проекти с ЕС

Община Сапарева баня отправя покана към заинтересованите страни (граждани, бизнес, юридически лица с нестопанска цел) за представяне на проектни идеи, които да бъдат предложени за включване в стратегическата част на Плана за интегрирано развитие на общината за периода 2021-2027 г. Проектните идеи трябва да са в сферата на компетентност на общината, посочена в чл. 17, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и да се отнасят до:

 

1. общинското имущество, общинските предприятия, общинските финанси, данъци и такси, общинската администрация;

2. устройството и развитието на територията на общината и на населените места в нея;

3. образованието;

4. здравеопазването;

5. културата;

6. благоустрояването и комуналните дейности;

7. социалните услуги;

8. опазването на околната среда и рационалното използване на природните ресурси;

9. поддържането и опазването на културни, исторически и архитектурни паметници;

10. развитието на спорта, отдиха и туризма;

11. защитата при бедствия.

 

Предложенията трябва да бъдат изпратени в срок до 30.06.2020 г. на следната електронна поща: piro_sap_oba@abv.bg