НовиниПринтирай

Община Сапарева баня – една от отличните туристически дестинации ЕДЕН, които ще бъдат промотирани на Европейско ниво

 

 

 

 

На 07.02.2012 г. в националния пресклуб на БТА, Министерството на икономиката, енергетиката и туризма проведе пресконференция, с която даде старт на проект: „Комуникационна кампания за популяризиране на дестинациите ЕДЕН от България", изпълняван от МИЕТ по споразумение с Европейската комисия за безвъзмездна финансова помощ SI2.ACGRACE044883600 от 9ти ноември 2011 г.

Проектът е на стойност 64 285 евро, 75% от които са безвъзмездно финансиране от ЕК, а останалите - от националния бюджет и реализацията му ще продължи в рамките на 10 месеца (ноември 2011г. - септември 2012г.).
Общата цел на проекта е да популяризира българските ЕДЕН - дестинации (победители и подгласници, участвали в организираните Национални конкурси ЕДЕН до момента) на националния туристически пазар и на избрани чуждестранни туристически пазари и да повиши общественото разбиране и съпричастност, както към инициативата ЕДЕН, така и към принципите на устойчиво развитие на туризма.

Проектът залага на представянето на нетрадиционни и по-слабо популярни форми на туризъм, пренасочване на туристически потоци към туризъм по интереси - културен, еко, селски, балнео и спа туризъм, създаване на устойчиво развитие на туризма на база самобитните особености на всяка една дестинация - култура и бит, повишаване на възможностите за икономическо развитие на районите, базирано на туристическото предприемачество, създаване на условия за защита на околната среда в съответствие с Европейските норми за екология, информиране и реклама на Европейско ниво за новите възможности за почивка и туризъм.

Една от конкретните цели на стартиращия проект е насърчаване на сътрудничеството между ЕДЕН дестинациите на Балканите и преодоляване сезонността в развитието на туризма на национално ниво чрез намаляване претовареността на основните туристически дестинации в България и пренасочване на туристическите потоци към по-малко известни и развити дестинации, които предлагат туризъм по интереси.

Oбщина Сапарева баня е включена в комуникационната кампания за популяризиране на ЕДЕН дестинациите на България , тъй като е участвала и е номинирана в два от трите проведените до момента национални конкурса за отлична туристическа дестинация ЕДЕН. С участието си в националния конкурс ЕДЕН 2009 под наслов "952: Природата Ви приветства!", общината е класирана на престижното 2-ро място с проекта: „Водопадите на Рила-извор на здраве и красота", изготвен в партньорство с Дирекция „Национален парк Рила". С участието си в националния конкурс ЕДЕН 2010 под наслов: "Водата - извор на живот и благоденствие" с проект: „Водните дарове на природата пулсиращи в сърцето на Сапарева баня и Рила планина" , Сапарева баня е класирана на седмо място.

Във връзка с реализацията на проекта и отправена покана от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, Oбщина Сапарева баня взе участие в работна среща с представители на дестинациите ЕДЕН от България, която се проведе в периода 7-8 февруари 2012 г. в Хотел „Central Park Hotel", гр. София. В рамките на срещата бяха представени и обсъдени планираните дейности и очакваните резултати по проекта:

 Създаване на B2B информационно-комуникационна платформа(уеб-сайт) на националната мрежа от отлични туристически дестинации (ЕДЕН) в България;
 Изработване на рекламно-информационни материали: 13 600 имидж-брошури на дестинациите EDEN от България в 3 езикови варианта, 6000 карти, 1000 информационни флаери в 2 езикови варианта, 300 папки, 1000 химикалки и 3 банера в 2 езикови версии;
 Интегриране на EDEN дестинациите в националната програма за туристическа реклама на страната и включването им в националния туристически портал www.bulgariatravel.org.
 Представяне на ЕДЕН дестинациите на три основни изложения през 2012 година - ITB Berlin, борсата в Букурещ и "Ваканция и СПА Експо" в София;
 Провеждане на Онлайн фото-конкурс и организиране на последваща фотоизложба за популяризиране на ЕДЕН-дестинациите ;
 Провеждане на Балканска среща на EDEN дестинациите с участието на Румъния, Турция, Хърватия, Сърбия и Македония.

Реализацията на проекта ще допринесе за представянето на община Сапарева баня като дестинация за специализиран туризъм и ще промотира възможностите й не само на българския туристически пазар, но и извън пределите на страната ни. С участието си в Комуникационната кампания за популяризиране на ЕДЕН дестинациите от България, общината ще има възможността да формира едно добро трансгранично сътрудничество с другите ЕДЕН дестинации на Балканите и да утвърди имиджа си като ЕДЕН дестинация.