Технически услуги > Регистър на издадени разрешения за строежПринтирай

Регистър на издадени разрешения за строеж - 2020 година

 

 

 

ПО РЕД№/ДАТАВЛЯЗЛО

В СИЛА НА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

СТРОЕЖ/

ОБЕКТ

ОБХВАТ

 

 

1.

 

 

 

 

1/09.01.2020

 

31.01.2020г.

Пламен  Джоргов

Пристройка и надстройка на малкоетажна жилишна сграда с идент. 65365.602.484.1 по КК на гр. Сапарева баня

УПИ - парцел XXI-1254, кв. 20 по плана на гр. Сап. баня с идент. 65365.602.484 по КК на гр. Сапарева баня

 

2.

2/13.01.2020

03.02.2020г.

Димитринка  Иванова

Двуетажна жилищна сграда

Идент. №65365.24.199,местност „Грамчова чешма"

 

3.

3/15.01.2020

05.02.2020г.

 

Петър   Стоилов  Валентина   Стоилов

Едноетажна жилишна сграда

УПИ /п-л/ III-1082, кв. 27 по плана на гр.Сап. баня с идент. №65365.602.337 по КК на гр.Сап.баня

 

4

4/21.01.2020

25.02.2020г.

„Д и С 2012" ООД

Басейн за общ. ползване 600м3 и сграда за обслужването му

УПИ /п-л/ III-2722,кв. 122 по плана  на гр.Сап. баня с идент.№65365.601.1104 по КК на гр.Сап. баня

5.

 

5/21.01.2020

14.02.2020г.

„Хидро РСД" ЕООД

Басейни за обществено ползване с  обем 291.67м3 и сграда за обслужването му

УПИ /п-л/  V-2747,кв. 108 по плана  на гр.Сап. баня с идент.№65365.601.1103 по КК на гр.Сап. баня

 

 

 

6.

 

 

 

6/30.01.2020

27.02.2020г.

Виктор   Кюрчийски

 

 

Подпорна стени -20,39м. плътна ограда -53,23м.

УПИ /п-л/  II- За общ, обслужване , кв. 105 Б по плана  на гр.Сап. баня с идент.№65365.601.764 по КК на гр.Сап. баня

 

 

7.

 

 

 

 

 

7/30.01.2020

26.02.2020г.

„Котлоремонт" ЕООД

Подпорни стени -20,39м. плътна ограда -39м.

УПИ /п-л/  VI- За общ, обслужване , кв. 102 Б по плана  на гр.Сап. баня с идент.№65365.601.390 по КК на гр.Сап. баня

8.

8/03.02.2020

23.03.2020г.

Васил    Карачорски

Надстройка на 2-ри етаж на едноетажна сграда със сутерен ЗП-72м2

УПИ /п-л/ VIII-462, кв.59 по плана на село Ресилово

 

 

9.

 

 

 

 

9/12.02.2020

23.03.2020г.

Община Сапарева баня

Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци на територията на ОбА

ПИ №65365.26.123 по КК на гр. Сапарева баня

 

 

 

10.

 

 

10/12.02.2020

23.03.2020г.

Михаил   Попов, Маргарита   Попова

Еднофамилна двуетажна  жил. сграда, изгребна яма и сграда от допълващото застрояване - гараж

УПИ /п-л/  XXVII- 3069,3070, кв. 115 по плана  на гр.Сап. баня с идент. №65365.602.129 по КК на гр.Сап. баня

 

 

11.

 

11/12.02.2020

23.03.2020г.

Михаил   Попов, Маргарита   Попова

Плътна и ажурна ограда с дължина 138,03м.

УПИ /п-л/  XXVII- 3069,3070, кв. 115 по плана  на гр.Сап. баня с идент.№65365.602.129 по КК на гр.Сап. баня

 

 

12.

 

12/19.02.2020

 

 

23.03.2020г.

"Абифарма" ЕООД

Хуманна аптека и лекарски кабинет с лаборатория

УПИ /п-л/  XXVII- 3163 , кв. 123 по плана  на гр.Сап. баня с идент.№65365.602.1253 по КК на гр.Сап. баня

 

 

13.

 

 

13/19.02.2020

23.03.2020г.

ЕТ „Светослав Андреев-Светли"

Сграда  за обществено обслужване с предназначение „Къща за настаняване на туристи" и Сграда от допълващо застрояване със спомагателни и обслужващи дейности към сграда от основното застрояване"

УПИ /п-л/  XV-  , кв. 100 по плана  на гр.Сап. баня с идент.№65365.601.254 по КК на гр.Сап. баня

 

 

 

 

14.

14/26.02.2020

23.03.2020г.

МОСВ

Контролно -информационен пункт „7-те Рилски езера"

Поземлен имот №65365.210.1019, м. Рила по КК на гр.Сапарева баня

 

 

 

15.

27.02.2020г.

26.03.2020г.

 

 

„Рила тур хотелс" ЕООД

Басейн с обем 100м3

УПИ /п-л/  III-  145, кв.103 по плана  на гр.Сап. баня с идент.№65365.601.890 по КК на гр.Сап. баня

 

16.

 

 

16/27.02.2020

24.03.2020г.

Mишел   Виячева

Георги   Виячева

Ирена    Ангелкова

Надстройка на един етаж на съществуваща жилищна сграда с ид. №65365.602.88.1 по КК на гр. Сапарева баня

УПИ /п-л/  XVI-  559, кв.65 по плана  на гр.Сап. баня с идент.№ 65365.602.88.1 по КК на гр.Сап. баня

 

 

17.

17/15.04.2020

04.05.2020г.

Георги  Дашев

Малкоетажна жилишна сграда

УПИ /п-л/ I-  431, кв.65 по плана  на  с. Ресилово

 

18.

18/15.04.2020

30.04.2020г.

 

„Рила спа енд клуб" ЕООД

 

Басейн с обем до 100м3

УПИ /п-л/  V-  , кв.101 по плана  на гр.Сап. баня с идент.№ 65365.601.242 по КК на гр.Сап. баня

 

19.

 

19/23.04.2020

20.05.2020г.

 

Валери  Върголомов

Три броя къщи за настаняване на туристи и обслужваща сграда с барбекю

Поземлен имот с  с идент.№ 020004,местност „Киразлъко" по КС на с.Ресилово