Технически услуги > Регистър на издадени разрешения за строежПринтирай

Регистър на издадени разрешения за строеж - 2019 година

 

 

ПО РЕД№/ДАТАВЛЯЗЛО

В СИЛА НА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

СТРОЕЖ/

ОБЕКТ

ОБХВАТ

 

 

1.

1/16.01.2019г.

13.02.2019г.

Община Сапарева баня

 

 

Покритие на сграда за обществено обслужване с предназачение „Амфитеатър"

УПИ - парцел IV-1254,гейзер-фонтан, амфитеатър-ресторант, общ. обслужване озеленяване и техн. инфраструктура кв.61 по рег.план на гр. Сапарева баня с идент.№65365.601.118  по КК на гр. Сапарева баня

 

2.

2/23.01.2019г.

19.02.2019г.

„БАУКОМЕРС-КО" ЕООД

Басейн с площ 32км.2  с обем до 100м3

УПИ - парцел VII-100 по рег. план на  гр. Сапарева баня с идент.№65365.601.244  по КК на гр. Сапарева баня

 

3.

3/23.01.2019г.

19.02.2019г.

ЕТ "Константин Янчев- Коко Хилс"

Басейн с обем 100м3

УПИ - парцел IV-2575,2579,кв. 101 по рег. план на  гр. Сапарева баня с идент.№65365.601.241  по КК на гр. Сапарева баня

 

4

4/31.01.2019г.

12.03.2019

„ЕСБИ ТЕРМ" ООД

Хотелски, рекреационен и балнеологичен комплекс с подземни гаражи, устроен чрез преустройство на същ. Сграда с идент.№65365.601.18611,65365.601.186.2 и 65365.186.3 и пристройка към тях

УПИ - парцел III-444,443 за почивни станции,кв. 61 по рег. план на  гр. Сапарева баня с идент.№65365.601.186 по КК на гр. Сапарева баня

 

5

 

5/06.02.2019г.

14.03.2019г.

„Адванс Медикъл" ЕООД

Пристройка към жилищна сграда и преустройство в Къща за гости, сграда от допълващо застрояване с предназначение гараж/навес и басейн"

УПИ - парцел-XV-118 за oбщ.обслужване, кв.86 с идент.№65365.601.457 по КК на гр. Сапарева баня

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

6/20.02.2019г.

15.03.2019г.

„РПК Паничище"

Гр. Сапарева баня

Преустройство на съществуваща едноетажна сграда с предназначение  „Ресторант" в „Обществена пералня"

УПИ - парцел-VII-36 за магазин, кв.4 по плана на с. Овчарци

 

 

7

 

 

 

 

 

7/27.02.2019г.

30.03.2019г.

 

 

„ТОМО СТРОЙ" ЕООД

Гр. Сапарева баня

Басейни за обществено ползване със сграда за обслужването им

Поземлен имот 65365.242 за общ. обслужване, местност „Герено" по КК на гр.Сапарева баня

8.

8/12.03.2019г.

 

23.04.2019г.

         И. В. С.

Сграда от допълващо застрояване с предназначение лятна кухня,навес-барбекю

Поземлен имот 65365.24.648 по КК на гр.Сапарева баня

 

 

9.

 

 

 

 

9/12.03.2019г.

22.04.2019г.

ЕМАР ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД

Град София

Сграда за общ. обслужване с предназначение „Хотел с басейн"

УПИ/ п-л/ XXIV-2716, за хотел, кв. 105а по плана на гр.Сапарева баня  с ид. №65365.601.939 по КК на гр.Сапарева баня      

 

 

 

10.

 

 

10/15.03.2019г.

        22.04.2019г.

„Димитър Делийски-Дини"ООД

Пристройка и надстройка и преустройство на сграда е предназначена  почивна  станция „Бор"

УПИ/п-л/ I, кв.4 по плана на с.Паничище

 

 

11.

 

15.03.2019г.


„Пролет 2020" ЕООД

Сграда за обществено обслужване с предназначение Къща за гости

УПИ/п-л/ VIII, за обществено обслужване, кв.30 по плана на село Ресилово

 

 12.

 

10.04.2019г.


И. М. М.

Малкоетажна жилищна сграда

УПИ/п-л/ XVII-2714,2715,кв. 105 по плана на гр.Сапарева баня с ид. 65365.601.754 по КК на град Сапарева баня

 

 

13.

 

 

17.04.2019


         Б. Г. С.

Сграда от допълващо застрояване с предназначение лятна кухня, навес-барбекю

Поземлен имот 65365.32.208

 

 

 

 

14.

17.04.2019г.

08.05.2019г.

 

В. Г.М.

 

Подпорни цени

УПИ/п-л/ XIII-2219, кв. 4 по плана на село Сапарево

 

 

 

15.

17.04.2019г.

10.05.2019г.

„Кондор 73" ООД

Сграда за общ.обстоятелства с предназначение сграда за настаняване на туристи с басейн

УПИ/п-л/ XI-2727 ,кв.110 по рег. плана на гр.Сапарева баня с ид. 65365.601.754 по КК на град Сапарева баня

 

16.             

 

 

23.04.2019г. 


         Е. Ц. Г.

Малкоетажна жилишна сграда

УПИ/п-л/ XIII-1453, кв. 4 по плана на гр.Сапарева баня   с ид. 65365.603.478 по КК на град Сапарева баня

 

 

17.

23.04.2019г.

10.05.2019г.

 

М. Л. К.

П. Л. К.

Еднофамилна жилищна сграда

Поземлен имот 65365.32.288, местност „Турски гробища"

 

18.

23.04.2019г.

10.05.2019г.

К. Г. Г.

Плътна ограда

УПИ/п-л/ IX-1384  и XII -1383  по плана на гр.Сапарева баня   с ид. 65365. 602.897  и 65365.602.893 по КК на град Сапарева баня

 

19.

 

24.04.2019г.


„Лил-2011" ЕООД

Сграда за обществен обслужване с предназначение Семеен хотел, включващ сграда А и Б

УПИ/п-л/ IX-2707 за обществено обслужване, кв. 106  по плана на гр.Сапарева баня   с ид. 65365. 601.1075 по КК на град Сапарева баня

 

 

20.

20/24.04.2019г.

08.05.2019г.

 

        Д. А. Й.

 

Сграда от допълващо застрояване с предназначение „Навес за отоплителни материали"

УПИ/п-л/ II- за обществено обслужване, кв. 105Б  по плана на гр.Сапарева баня   с ид. 65365. 601.764 по КК на град Сапарева баня

 

21.

 

 

21/24.04.2019г.


        В. С. К.

Сграда за обществено обслужване с предназначение Къща за настаняване и Сграда от допълващо застрояване с предназначение Гараж

УПИ/п-л/ II- за обществено обслужване, кв. 105Б  по плана на гр.Сапарева баня   с ид. 65365. 601.764 по КК на град Сапарева баня

 

22.

 

22/07.05.2019г.


        К. Й. К.

Плътна ограда

УПИ/п-л/ I- 313 , кв. 76 по плана на гр.Сапарева баня   с ид. 65365. 601.1061 по КК на град Сапарева баня

 

23.

23/08.05.2019г.

11.06.2019г.

         Й.Г. К.

Подпорна стена с височина 2.00метра и дължина 181см., разположена над нея, ажурна ограда с височина 18.10м. и плътна ограда с височина 2,20м. и дължина 24.10м.

УПИ, парцел X-370,кв. 17 по плана на село Овчарци

 

24.

24/22.09.2019г.

11.06.2019г.

        С. Д. Г.

Къща за гости

УПИ, парцел VI,кв. 7 по плана на село Паничище

25.

25/29.05.2019г.

27.06.2019г.

          И.Б.П.

Преустройство на магазин за авточасти и сервиз за монтаж на гуми в „Обществена пералня"

УПИ/п-л/ VI-  447 , кв. 76 по плана на гр.Сапарева баня   с ид. 65365. 601.194 по КК на град Сапарева баня

 

26.

26/29.05.2019г.

 

 

27.06.2019г.

          К.Г. Г.

Малкоетажна жилищна сграда и сграда от допълващото застрояване с предназначение „гараж"

УПИ/п-л/ IX-  1384, кв.9 по плана на гр.Сапарева баня   с ид. 65365. 602.897 по КК на град Сапарева баня

27.

27/12.06.2019г.

05.07.2019г.

Д.К.М.

 

Сграда от допълнително застрояване с предазначение лятна кухня-барбекю

Поземлен имот №65365.27.52, местност "Ридо" по КК на град Сапарева баня

 

28.

28/12.06.2019г.

17.07.2019г.

             M.В.К.

Преустройство на сграда за общ. обслужване с предназначение Магазин за строителни стоки, пр.сграда с идент. №65365.601.872.2 по КК на гр.Сапарева баня в сграда за общ. обслужване с предназначение „Кафе-сладкарница"

УПИ/п-л/ VI-  36,кв.92 по плана на гр.Сапарева баня   с ид. 65365. 601.872 по КК на град Сапарева баня

 

 

29.

29/18.06.2019г.

17.07.2019г.

 

          Г. К.Ш.

Пристройка на двуетажна жилищна сграда

УПИ/п-л/ VI-  439,кв.65 по плана на село Ресилово

 

30.

 

30/25.06.2019г.

17.07.2019г.

 

„Котрлоремонт" ЕООД

Надстройка на жилищна сграда с ид. №65365.601.390.1 по КК и преустройството й в къща за гости, басейн и гараж

УПИ/п-л/ VI-  за общ. обслужване,кв.102 по плана на гр.Сапарева баня   с ид. 65365. 601.390 по КК на град Сапарева баня

 

31.

 

25.06.2019г.

17.07.2019г.

„ЛДВ -туризъм" ЕООД

 

Пристройка към съществуваща жилищна сграда с идент. №65365.601.369.1 по КК на гр.Сапарева баня и преустройство й в Къща за настаняване на туристи и басейн

УПИ/п-л/ XV-96  за общ. обслужване,кв.89 по плана на гр.Сапарева баня   с ид. 65365. 601.369 по КК на град Сапарева баня

 

 

32.

26.06.2019г.


„ЛИЛ-2011" ЕООД, гр.Сапарева баня

Басейн с обем 100м3

УПИ/п-л/ III-2707  за общ. обслужване,кв.106 по плана на гр.Сапарева баня   с ид. 65365. 601.1075  по КК на град Сапарева баня

 

33.

26.06.2019г.

17.07.2019г.

 

ЕТ "Валентин Кюркчийски- Валдани Даниела Гогова"

Модулна бензиностанция, устроена  чрез  преустройство и пристройка на съществуваща сграда 1 и преустройство и надстройка на съществуваща сграда

Поземлен имот 002012, отреден за имот  №8 /парцел/ XI по ПП на бивш стопански двор в село Сапарево

 

34.

01.07.2019г.

24.07.2019г.

           Г.Й. С.

Малкоетажна  жилищна сграда

УПИ/п-л/ X-49,кв. 91  по плана на гр.Сапарева баня   с ид. 65365. 601.337  по КК на град Сапарева баня

35.

35/03.07.2019г.

 

 

 

24.07.2019г.

Община Сапарева баня

Пристройка с пристроен Асансьор  и рампа към съществуваща сграда за здравни и соц. услуги с идент. № 65365.941.10 по КК на Сапарева баня

УПИ/п-л/ IV- За баня и поликлиника, кв. 12  по плана на гр.Сапарева баня   с ид. 65365. 601.941  по КК на град Сапарева баня

 

36.

 

36/03.07.2019г.

24.07.2019г.

         С.И.Д.

Малкоетажна жилищна сграда  -ЗП 101.71 и РЗП 322.07м2

УПИ/п-л/  - XV -1115, кв. 29 по регулационния план на град Сапарева баня с ид. 65365. 603.238      по КК на град Сапарева баня

 

37.

36/03.07.2019г.

24.07.2019г.

           К. Г. М.

Плътна ограда

УПИ/п-л/  - X -875, кв. 37 по регулационния план на град Сапарева баня с ид. 65365. 603.264      по КК на град Сапарева баня

38.

38/22.07.2019г.

21.08.2019г.

Община Сапарева баня

Реконструкция на водопровод  за допълващо водоснабдяване на село Сапарево в  участък от 177.50 до 3054.80 с L-1278.30м.

Поземлен имот 65365.210.995 и 65365.210.90, м. „Рила" по КК на гр.Сапарева баня

39.

 

39/24.07.2019г.


          И. Г. Е.

Сграда от допълващо застрояване с предназначение лятна кухня, навес-барбекю

Поземлен имот 65365.32.96 по КК на град Сапарева баня

 

40.

 

 

40/24.07.2019г.


           Л. Й.Д

Едноетажна жилишна сграда с площ 46,28м2

Поземлен имот 65365.30.147, местност „Под  селото" по КК на град Сапарева баня

 

41.

 

14.08.2019г.

10.09.2019г.

ЕТ "Тодор Попов- ДЕМТ"

Пристройка към съществуваща печатница, представляваща сграда с ид. № 65365.46.64.1 по КК  на гр.Сапарева баня

Поземлен имот 65365.46.64 по КК на град Сапарева баня

 

 

42.

 

 

 

 

42/15.08.2019г.

18.10.2019г.

 

 

„ЧЕЗ разпределение България" АД

Външно кабелно електрозахранване -ниско напрежение с дълж. L-2,25м.

От ТП „Паничище" през УПИ I, II и IV - за хотелски комплекс, кв.16 през улици с осови точки 184-185-186-187-206-207 до ново табло ТЕ1 пред УПИ /п-л/ I, кв. 12 по плана на село Паничище

 

 

43.

43/21.08.2019г.

 

 

24.09.2019г.

 

„Или-Никая" ЕООД

Водопроводно отклонение за минерална вода с L- 630м.

От ПИ 65365.601.119 по КК на гр. Сапарева баня до УПИ /п-л/ XVII- 541, кв. 72 по плана на  гр.Сапарева баня с идент. №65365.602.180 по КК на гр.Сапарева баня

 

44.

 

44/20.09.2019г.

15.10.2019г.

         М.Л. С.

Едноетажна жилищна сграда с РЗП 88,38м2

УПИ/п-л/  - XIV -2706, кв. 105 по регулационния план на град Сапарева баня с ид. 65365. 601.751    по КК на град Сапарева баня

45.

45/24.09.2019г.

15.10.2019г.

„ЧЕЗ Разпределение -България" АД

Външно ел. захранване на Сграда за общ. обслужване включваща 4 офиса, 4 апартамента е пицария

От съществуващ трафопост училище,находящ се  в УПИ /п-л/ III- за  училище кв.125 до УПИ /п-л/ LXXXIII - за общ. обслужване, кв.125 по плана на гр.Сапарева баня

 

46.

 

 

 

 

 

10.10.2019г.

15.11.2019г.

            „ЧЕЗ Разпределение -България" АД

Външно ел.захранване с L-170м. за захранване  

От съществуващ трафопост училище,находящ се  в УПИ /п-л/ X- 2641 кв.127 по плана на гр.Сапарева баня  до УПИ /п-л/ I- 2714,2715 за общ. обслужване, кв. 105 по плана на гр.Сапарева баня

 

 

 

47.

 

 

47/14.10.2019г.

15.11.2019г.

         А. И. Р.

Триетажна жилищна сграда с магазин за промишлени стоки със ЗП -95,75м2 и РЗП -375,36м2

УПИ /п-л/ XXVII -22,кв.4А по плана на село Овчарци

 

 

48.

 

48/16.10.2019г.

20.11.2019г.

        Б. И. Й.

Плътна ограда

УПИ/ п-л/ VII - за общ. обслужване,кв.57 по плана на гр.Сапарева баня с идент. №65365.602.231 по плана на гр.Сапарева баня

 

49.

 

 

 

49/16.10.2019г.

20.11.2019г.

        Н. М. К.

Пристройка и  надстройка на същ. Жилищна сграда с идент. №65365.602.526.1 по КК на гр.Сапарева баня със ЗП 1339 и РЗП -119.14м2

УПИ/ п-л/ XIX -653, кв.7 по плана на гр.Сапарева баня с идент. №65365.602.5261 по KK  на гр.Сапарева баня

 

 

50.

 

50/16.10.2019г.

22.11.2019г.

        М. И. П.

Mалкоетажна жилищна сграда

 

УПИ/ п-л/ XXIII -2553, кв.95 по плана на гр.Сапарева баня с идент. №65365.601.310 по KK  на гр.Сапарева баня

 

51.

 

51/16.10.2019г.

20.11.2019г.

          Т. Н. Г.

Едноетажна жилищна сграда

УПИ/ п-л/ XI -87, кв.89 по плана на гр.Сапарева баня с идент. №65365.601.381 по KK  на гр.Сапарева баня

 

52.

 

 

52/23.10.2019г.

 

 

 

  22.11.2019г.

„Калия-Верка Базиргянова"  ЕООД

Реконструкция и модернизация на сграден фонд и преустройство в амбулатория за индивидуална практика за първична извънболнична дентална помош - сграда 65365.601.908.19

УПИ/ п-л/ I - за Балнеосанаториум , кв.61 по плана на гр.Сапарева баня с идент. №65365.601.908 по KK  на гр.Сапарева баня

 

 

53.

53/23.10.2019г.

22.11.2019г.

„Коци -2015" ЕООД

Реконструкция и модернизация на същ. Сграда с предназначение Здравно заведение за осъществяване на дейности на лекари специалисти - сграда 65365.601.908.4 по КК на гр.Сапарева баня

УПИ/ п-л/ I - за Балнеосанаториум , кв.61 по плана на гр.Сапарева баня с идент. №65365.601.908 по KK  на гр.Сапарева баня

 

54.

 

 

54/23.10.2019г.

 

22.11.2019г.

„Медицински център 2017 Св.Георги „ ЕООД

Реконструкция и модернизация на сграден фонд за специализирани грижи с настаняване на възрастни хора - сграда с идент. № 65365.601.908.6 по КК на гр. Сапарева баня

УПИ/ п-л/ I - за Балнеосанаториум , кв.61 по плана на гр.Сапарева баня с идент. №65365.601.908 по KK  на гр.Сапарева баня

 

 

55.

 

55/23.10.2019г.

 

22.11.2019г.

         П. Х. С.

Двуетажна жилищна сграда

Поземлен имот 53254.26.58, местност „Герено" по КК на село Овчарци

56.

56/23.10.2019г.

 

 

 

 

25.11.2019г.

          А.К. Т.

Едноетажна пристройка към заведение за общ. обслужване, находящо се на I-вия етаж на 2МЖ

УПИ/ п-л/ IV-кв.91 по плана на гр.Сапарева баня с идент. №65365.601.902 по KK  на гр.Сапарева баня

 

57.

57/03.12.2019г.

30.12.2019г.

          М. Й. М.

Две едноетажни жилишни сгради

УПИ/ п-л/ VII-674 за общ. обслужване, кв.54 по плана на гр.Сапарева баня с идент. №65365.603.15  по KK  на гр.Сапарева баня

58.

 

03.12.2019г.

27.12.2019г.

         Д. О. В.

         В. Д. В.

         О. Д. В.

Плътна ограда

УПИ/ п-л/ VIII- 346, кв.9 по плана на село Ресилово

 

59.

59/03.12.2019г.

30.12.2019г.

 

ЕТ „Марио-Кирев -Фрей"

Водопроводно отклонение за минерална вода с L-1098м.

С начало на трасето от подсемен резервоар за мин.вода с вместимост 1000м3 в УПИ III - за общ. обслужване ,кв. 86 по плана на гр.Сапарева баня до ПИ с идент. №65365.31.48 по КК на гр.Сапарева баня

 

60.

60/04.12.2019г.

02.01.2020г.

         Е. В.Й.

Вход А от двуетажна еднофамилна жилищна  сграда, представляваща 1-ви етап на строеж „Двуетажна многофамилна сграда"

УПИ/ п-л/ IV-1260 за общ. обслужване, кв.1 по плана на гр.Сапарева баня с идент. №65365.602.672  по KK  на гр.Сапарева баня

 

61.

61/04.12.2019г.

02.01.2020г.

          Е. В.Й.

Вход А и вход Б от двуетажна многофамилна жилищна сграда

УПИ/ п-л/ IV-1260 за общ. обслужване, кв.1 по плана на гр.Сапарева баня с идент. №65365.602.672  по KK  на гр.Сапарева баня

 

62.

 

62/06.12.2019г.


„ДАКО 15" ЕООД

Сградно канализационно отклонение ф-1000 с  L-367.08м.

С начало на трасето от новопреоктирана ревизионна шахта в ПИ №65365.35.107, м.Фръчковица по КК трасе, минаващо през ПИ №65365.35.193 и 65365.35.99 по КК, ул. Гео Милев, гр.Сап.баня с ид.№65365.601.768 до заустване в същата улична ревизионна шахта на канализационен клектор по ул. с от. 378-376-375 по плана на гр.Сапарева баня /ул.Дъга/

 

 

63.

63/23.12.2019г.

03.02.2020г.

          Р.Г.С.

          Р. Д.Р.

         Ц.Г.Д.

         С. Г.Р.

Сграда от допълващо застрояване за отглеждане на животни и птици

УПИ /п-л/ IV-56,кв.2 по плана на  село Овчaрци