НовиниПринтирай

Кметът на Община Сапарева баня подписа договор с ДФ -Земеделие за финансиране на одобрен проект за реконструкция на улици: "Славяни", "Липа" и Гюрица" в гр. Сапарева баня

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА: „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦИ „СЛАВЯНИ", „ЛИПА" И „ГЮРИЦА" В ГР. САПАРЕВА БАНЯ, ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ„

 

ДАТА НА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР/СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ"  и ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ - 23.05.2019

 

СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ- 36 МЕСЕЦА

 

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА:


Проектът на община Сапарева баня за реконструкция и ремонт на уличната мрежа, тротоарите, съображенията и принадлежностите към тях, ще се изпълнява на територията на гр. Сапарева баня с ЕКАТТЕ 65365, Община Сапарева баня и обхваща три подобекта: ул. „Славяни", ул. „Липа" и ул. „Гюрица".

 Основната цел на настоящия проект е да се изгради, възстанови и подобри транспортно - експлоатационните качества и носимоспособността на настилката на пътното платно с оглед осигуряване на условия за безопасност на движението, комфорта на пътуващите и добро отводняване на улиците на околните пространства, подмяна и повдигане на съществуващите бордюри, възстановяване и направа на нови тротоари и настилки, осигуряване на достъпна среда, в разглежданите участъци.

Проектът предвижда премахване на съществуващата пътна конструкция и настилка и полагане на вота такава, в началото и в края на участъците с цел връзка новата със старата пътна конструкция, се осъществява нивелетно фрезуване на настилката. Предвижда се полагане на бордюри на местата, където целостта им е нарушено, понижаване на бордюрите в зоните на кръстовищата, съгласно изискванията за изграждане на общодостъпна среда, повдигане на всички улични и дъждоприемни шахти (оттоци), в настилката, реконструкция и изграждане нови тротоарни настилки.