НовиниПринтирай

Карта за безплатно паркиране на хора с увреждания по стандартизиран модел на Общността

Община Сапарева баня на основание чл.99а от Закона за движението по пътищата ще издава Карта за безплатно паркиране на хора с увреждания по стандартизиран модел на Общността.

Молби за издаване на картите ще се приемат от 10 февруари 2012 година в деловодството на Община Сапарева баня, партерен етаж. Молбата трябва да бъде придружена от следните документи:
• Kсерокопие от личната карта на правоимащото лице;
• Ксерокопие от Решение на ТЕЛК;
• Снимка на лицето с размер минимум 4/3,5 см;
• Копие на свидетелството за регистрация на автомобила;
• Aко документите се подават чрез упълномощено лице, се прилагат допълнително копие на пълномощно и копие на лична карта на упълномощения.

Приемащият документите на деловодство прави сверка с оригиналните документи - лична карта и Решение на ТЕЛК. При представяне на комплекта документи правоимащото лице полага подпис на картата пред деловодителя, приемащ документите. При явяване на упълномощеното лице, то взима картата и я връща за обработка след поставен подпис от конкретния ползвател.
Срокът за издаване на картите е 5 работни дни, такса не се заплаща, образец на молбата ще получите от деловодството на Общината.

Новите карти важат за безплатно паркиране в паркинги и „Синя зона" не само в цялата страна, а и на територията на целия Европейски съюз. Те обаче се признават, само ако правоимащото лице е в превозното средство.