Общинска администрация > Планове и програми на общинатаПринтирай

План за действие на община Сапарева баня в изпълнение на областна стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация 2017-2020 г.

Планът е достъпен в прикачения файл.