НовиниПринтирай

Община Сапарева баня ще предоставя топъл обяд на 100 души от най-засегнатите в условията на Covid -19 по получена информация от външни институции и сигнали от бедстващи граждани

Агенцията за социално подпомагане обяви прием на предложения по целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация -2020 г."Съгласно указанията на програмата и одобрено проектно предложение, Община Сапарева баня ще може да достави топъл обяд за 100 души, отговарящи на условията на програмата. Топлият обяд ще се предоставя  в рамките на 33 работни дни, като проектът следва да стартира на  01.05.2020г. Услугата ще се извършва в рамките на работните дни, като ще се приготвя храна - супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт, която ще се доставя ежедневно до дома на потребителите при спазването на всички задължителни мерки за безопасност и сигурност при осъществяването на доставки на храна и хранителни продукти по време на епидемия.

 

Важно!!! За  соц. услуга "топъл обяд" могат да кандидатстват лица от следните целеви групи:


- Лица с ниски доходи, под линията на бедност, определена за страната, за времето през което са поставени под задължителна карантина;
- Уязвими лица, в това число и възрастни над 65 години, без доходи или с доход под линията на бедност, определена за страната, които живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях в условията на извънредно положение, обявено за страната и не са в състояние да си осигурят прехраната;
- Лица, които поради възрастта си, поради трайно увреждане или в резултат от заболяване не могат да се самообслужват и не могат да си осигурят сами или с помощта на близките си своите ежедневни потребности от храна
.


Хората, които ще могат да ползват услугата, ще бъдат определени чрез сондиране на информация от доставчици на социални услуги и институции, сигнали от граждани,Общински оперативен щаб, сигнали подадени по телефона или чрез контактната форма от сайта на общината, налична база от данни за потребители на соц. услуга "топъл обяд"  и други. Приоритетни ще бъдат най-нуждаещите се граждани, засегнати в най-голяма степен от извънредната ситуация.


Комисия, назначена със заповед на кмета на Община Сапарева баня ще извърши служебна проверка за това дали кандидатите за ползване на услугата попадат в обхвата на целевите групи по проекта, след което ще извърши подбор до размера на максимално допустимия капацитет от 100 потребители. Одобрените кандидати ще бъдат уведомени на посочения от тях телефон за връзка.
 
Кандидатите за ползването на соц. услуга "ТОПЪЛ ОБЯД У ДОМА  В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА СИТУАЦИЯ-2020г."  може да се свържат с Община Сапарева баня на телефон:0707/2 33 78  от 08:30 до 17:00 до 30.04.2020г. включително и следва да имат готовност да предоставят лични данни и да отговорят на въпросите на служителя.

 


Проектът се финансира от националния бюджет на Република България чрез Агенцията за социално подпомагане.


Общинска администрация Сапарева баня