Общински съвет > Проекто-наредби на ОбСПринтирай

Докладна записка с изх.№ Дз-9/15.04.2020г. относно приемане на предложение за допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет и отношенията му с Общинска администрация Сапарева баня

Докладната записка е достъпна в прикачения файл.