Общински съвет > Проекто-наредби на ОбСПринтирай

Докладна записка с изх.№Д-52/14.04.2020г. относно изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на Община Сапарева баня

Докладната записка е достъпна в прикачения файл.