НовиниПринтирай

Община Сапарева баня участва с 3 проектни предложения в Националната кампания на Министерство на околната среда и водите „Чиста околна среда-2020"

Община Сапарева баня  участва с  3 проектни предложения в  ежегодния конкурс за 2020г. в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда" за реконструкция, ремонт  и озеленяване на 3 детски площадки на обща стойност 30 000лв. , едната от които,находяща се в село Ресилово. Допустими бенефициенти по него са общини, кметства,  кметски наместничества, училища, детски градини и Центрове за подкрепа на личностното развитие /Обединени детски комплекси/.Целта на кампанията „Чиста Околна среда - 2020г." е да изгради обществено отношение по въпросите, свързани с опазването на околната среда, да повиши екологичната култура и загрижеността към мястото в което живеем.Чрез реализацията на проектите ще се  повиши привлекателността  и функционалността на съществуващите детски площадки, облика на общината и ще се подобри екологичното самосъзнание и формира позитивна нагласа към природата, ще се затвърдят  уменията и засили желанието за опазване на околната среда у гражданите и подрастващото поколение.