Общински съвет > Проекто-наредби на ОбСПринтирай

Докладна записка с изх.№Д-39/18.03.2020г. за изменение на Наредба за издаване на карти за преференциално паркиране на пътни превозни средства, управлявани от или превозващи лица с трайни увреждания на територията на община Сапарева баня

Докладната записка е достъпна в прикачения файл.