Общински съвет > Проекто-наредби на ОбСПринтирай

Докладна записка с изх.№Д-38/18.03.2020г. за изменение на Наредба за организация на движението на територията на община Сапарева баня

Докладната записка е достъпна в прикачения файл.