НовиниПринтирай

Заповед №РД- 08-137/02.03.2020г. на кмета на община Сапарева баня за предотвратяване на опасността от възникване и епидемично разпространяване на корона вирус COVID-19

ЗАПОВЕД

№РД- 08-137/02.03.2020г.

 

На основание чл. 44, ал.1 и ал. 2 от ЗМСМА, и писмо на Министъра на образованието и науката № 9105-82/ 28.02.2020 г., с цел предотвратяване на опасността от възникване и епидемично разпространяване на корона вирус (COVID-19).

 

Н А Р Е Ж Д А М :

 

На Директорите на ДГ Св. Анна гр. Сапарева баня и ОУ „Христо Ботев" гр. Сапарева баня да:

1.     Организират осъществяването на ежедневен строг контрол относно недопускането на деца със симптоми на вирусни заболявания в т.ч. и спиране от занимания на деца, които имат контакт с роднини и близки пътуващи извън пределите на Република България.

2.     В началото на учебните занятия всеки ден учителите да провеждат с децата и учениците кратки беседи за спазване на личната хигиена - по-често миене на ръцете, особено преди хранене.

3.   Да се осигури интензивно-дезинфекционен режим на повърхностите в   помещенията в детските градини, класните стаи, коридорите и санитарните възли.

4.  Забранява се организираното извеждане на децата и учениците от образователните институции на места, където има струпване на много хора.

5.  Стриктно да се спазва пропускателният режим за достъпа на външни лица в учебните заведения.

 

    Препис от настоящата заповед да се сведе до знанието на всички образователни институции в системата на предучилищното и училищното образование на територията на община Сапарева баня.

 

 

 

 

 

                                                    Калин Гелев: Заличено на оснвоание чл.2.ал.2.т.5 от ЗЗЛД

                                            Кмет на Община Сапарева баня