Технически услуги > ОбявленияПринтирай

Обявление за инвестиционно намерение за изграждане на басейни с Възложител „РИЛА СПА ЕНД КЛУБ" ЕООД

 

Съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - ОВОС, Община Сапарева баня съобщава на засегнатото население, че има инвестиционно предложение, входирано с писмо № П-387/27.02.2020 година на Община Сапарева баня за изграждане на басейни за обществено ползване, намиращи се в поземлен имот с идентификатор 65365.601.242 по кадастралната карта на Сапарева баня, собственост на „РИЛА СПА ЕНД КЛУБ" ЕООД и водопровод за минерална вода от имот 601.245.      

 

Становища и въпроси от заинтересовани лица могат да се депозират в деловодството на Общинска администрация гр. Сапарева баня. Срокът на обявлението е 14 дни, считано от 27.02.2020 година включително.