НовиниПринтирай

Обявление на Заповед №РД-08-108/24.02.2020г. на кмета на общ. Сап. баня за промяна на деня за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на ПИ с ид.№65365.210.256 в местност "Аждера"

Заповедта е достъпна в прикачения файл.