Технически услуги > ОбявленияПринтирай

Съобщение за постановено Разрешение за строеж № 9/ 12.02.2020 г. на Главния архитект на Община Сапарева баня

 

СЪОБЩЕНИЕ


Съгласно чл.149, ал. 6 Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 12.02.2020 г. на Главния архитект на Община Сапарева баня Разрешение за строеж № 9 / 2020 г. за строеж: „Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци на територията на Община Сапарева баня", с Възложител Община Сапарева баня.

 

Разрешението за строеж и приложенията към него се намира в Дирекциа „Архитектура, градоустройство, контрол по строителството и проекти" .

 

Разрешението за строеж и приложенията към него могат да се видят на място в Дирекциа „Архитектура, градоустройство, контрол по строителството и проекти", всеки работен ден от от 8.15 - 12.00 ч и от 12.45 - 17.00 ч.