НовиниПринтирай

На вниманието на всички собственици на кучета в община Сапарева баня - административната регистрация в общината на Вашия домашен любимец е задължителна!

Общинска администрация Сапарева баня  напомня на собствениците на кучета в община Сапарева баня, че Законът за местните данъци и такси (ЗМДТ) и Законът за ветеринарномедицинската дейност (ЗВмД), Ви задължава да заплащате  своята/ своите годишна/и такса/и  за притежаване на домашни любимци /кучета/. Срокът за това, регламентиран в Закона за местните данъци и такси е 31 март или в едномесечен срок от датата на придобиване на кучето, когато то е придобито след датата 31 март.

 

Размерът на годишната такса е, както следва:

 • 10.00 лева за град Сапарева баня и селата;

 

Освободени от такса съгласно чл. 175, ал. 2 от ЗВмД са:

 • кастрирани кучета;
 • кучета на инвалиди;
 • служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;
 • кучета, използвани за опитни цели;
 • кучета, използвани от Българския червен кръст;
 • кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни, които се отглеждат в регистриран животновъден обект;

Не се заплаща такса и за кучета с микрочип за годината, в която е поставен! Приходите от събраните такси постъпват в общинския бюджет и се използват за мероприятия, свързани с намаляване броя на безстопанствените кучета.


Административната регистрация на всяко куче в общината е задължителна, в т.ч. и на тези, които са освободени от заплащане на такса. Собствениците на освободените от такса кучета, трябва да подадат декларация и копие от документ, удостоверяващ правото за освобождаване от такса.


Регистрацията се извършва в Общинска администрация - Сапарева баня и  кметствата на територията на общината. Подаването на декларация и заплащането на таксата става в Кметството на чиято територия е постоянният адрес на собственика на кучето, а за гр. Сапарева баня в  касата на Община Сапарева баня,  находяща се на първия етаж в "Местни данъци и такси ", ул. "Германея" № 1.

 

Стъпки за регистрация на домашен любимец:

1. Собственикът на кучето да го представи на ветеринарен лекар, който упражнява ветеринарномедицинска практика, за издаване на паспорт по образец, ваксинация и обезпаразитяване.

2.  Собственикът на кучето да представи копие на ветеринарномедицински паспорт и  декларация за притежание на куче в деловодството на община Сапарева баня

 

Съгласно разпоредбите на ЗВмД всеки собственик на куче е длъжен:

 • При извеждане на животното да носи в себе си ветеринарномедицинския паспорт и да го представя на общинските и ветеринарномедицински органи;
 • Да вземе мерки да животното да не замърсява обществени места, като почиства мястото на дефекация;
 • Да извежда кучето на повод, а агресивните - и с намордник;
 • Да не разхожда домашния си любимец на детски площадки и на места, обозначени от общината със забранителни знаци.

 

Важно:На нередовните собственици на домашни любимци ще се налагат санкции, предвидени в нормативната уредба!