Общински съвет > Решения на ОбСПринтирай

Протокол №2/07.12.2011 г.

Днес, 07.12.2011 година от 10,15 часа в Заседателната зала на Община Сапарева баня се проведе редовно заседание на Общински съвет гр. Сапарева баня на основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет. Присъстваха 13 общински съветника. Заседанието бе открито от Председателя Петър Чучуганов.

 

*Протоколът е достъпен в прикачения файл