НовиниПринтирай

Съобщения до заинтересованите лица на които са издадени актове за публично общинско вземане за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци

Съобщение до НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ БОРИСОВ


На основание чл.32 ал.4 от ДОПК Община Сапарева баня - отдел МДиТ съобщава на:Николай Василев Борисов с адрес: гр. Дупница, ул. Свети Иван Рилски № 345, че има издаден Акт за публично общинско вземане за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци № 4398-1 /29.07.2019 г. Преписката се намира в Община Сапарева баня, ул."Германея" № 1, ет.1, отдел„МДиТ" и може да се получат горепосочените актове.Актовете могат да се обжалват от лицето в 14 - дневен срок от съобщаването им на официалната Интернет страницата на Община Сапарева баня, по реда на ДОПК.

 


Съобщение до АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ ДРАГИЕВ


На основание чл.32 ал.4 от ДОПК Община Сапарева баня - отдел МДиТ съобщава на:Александър Христов Драгиев с адрес: гр. София, ул. Козяк № 21, вх. А, ап. 8, ет. 4, че има издаден Акт за публично общинско вземане за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци № 4048-1 / 26.11.2019 г .Преписката се намира в Община Сапарева баня, ул."Германея" № 1, ет.1, отдел„МДиТ" и може да се получат горепосочените актове.Актовете могат да се обжалват от лицето в 14 - дневен срок от съобщаването им на официалната Интернет страницата на Община Сапарева баня, по реда на ДОПК.

 

Съобщение до РОСИЦА СТЕФАНОВА ДЖАДЖАРОВАНа основание чл.32 ал.4 от ДОПК Община Сапарева баня - отдел МДиТ съобщава на:Росица Стефанова Джаджарова с адрес: гр. София жк. Дружба, бл.100, вх. А, ап. 1, ет. 1, че има издаден Акт за публично общинско вземане данък недвижими имоти и такса битови отпадъци № 4047-1 / 26.11.2019 г Преписката се намира в Община Сапарева баня, ул."Германея" № 1, ет.1, отдел„МДиТ" и може да се получат горепосочените актове.Актовете могат да се обжалват от лицето в 14 - дневен срок от съобщаването им на официалната Интернет страницата на Община Сапарева баня, по реда на ДОПК.

 


Съобщение до БОРИСЛАВ ВАСИЛЕВ ФРОЛОШКИ


На основание чл.32 ал.4 от ДОПК Община Сапарева баня - отдел МДиТ съобщава на:Борислав Василев Фролошки с адрес: гр. Дупница, ул. Свети Иван Рилски № 345, че има издаден Акт за публично общинско вземане данък недвижими имоти и такса битови отпадъци № 4057-1 / 27.11.2019 г .Преписката се намира в Община Сапарева баня, ул."Германея" № 1, ет.1, отдел„МДиТ" и може да се получат горепосочените актове.Актовете могат да се обжалват от лицето в 14 - дневен срок от съобщаването им на официалната Интернет страницата на Община Сапарева баня, по реда на ДОПК.

 

 

Съобщение до ЕМИЛ ЦВЕТКОВ ФУДУЛСКИ


На основание чл.32 ал.4 от ДОПК Община Сапарева баня - отдел МДиТ съобщава на:Емил Цветков Фудулски адрес: с. Долни Богров, ул. 35-та № 2, че има издаден Акт за публично общинско вземане данък МПС № 4052-1 / 26.11.2019 г .Преписката се намира в Община Сапарева баня, ул."Германея" № 1, ет.1, отдел„МДиТ" и може да се получат горепосочените актове.Актовете могат да се обжалват от лицето в 14 - дневен срок от съобщаването им на официалната Интернет страницата на Община Сапарева баня, по реда на ДОПК.

 


Съобщение до ВЕРКА ВАСИЛЕВА ЙОСИФОВАНа основание чл.32 ал.4 от ДОПК Община Сапарева баня - отдел МДиТ съобщава на:Верка Василева Йосифова с адрес: гр. Сандански, ул. Рила № 41 , че има издаден Акт за публично общинско вземане за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци № 4100-1 / 03.12.2019 г .Преписката се намира в Община Сапарева баня, ул."Германея" № 1, ет.1, отдел„МДиТ" и може да се получат горепосочените актове.Актовете могат да се обжалват от лицето в 14 - дневен срок от съобщаването им на официалната Интернет страницата на Община Сапарева баня, по реда на ДОПК.

 

 

Съобщение до ЧАВДАР КИРИЛОВ КАЦАРСКИ

 

На основание чл.32 ал.4 от ДОПК Община Сапарева баня - отдел МДиТ съобщава на:Чавдар Кирилов Кацарски адрес: с. Овчарци , ул. Водопада № 19 , че има издаден Акт за публично общинско вземане за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци № 4081-1 / 27.11.2019 г .Преписката се намира в Община Сапарева баня, ул."Германея" № 1, ет.1, отдел„МДиТ" и може да се получат горепосочените актове.Актовете могат да се обжалват от лицето в 14 - дневен срок от съобщаването им на официалната Интернет страницата на Община Сапарева баня, по реда на ДОПК.