НовиниПринтирай

Приключи реализацията на проект:"Изграждане на резервоар за мин. вода", финансиран по линия на Инвестиционна програма „Минерални води" на Националния доверителен екофонд

СЪОБЩЕНИЕ

 

Община Сапарева баня  уведомява, че  приключи изграждането на  обект: „Направа на резервоар за минерална вода и довеждащ и отвеждащ водопровод", финансиран  по  проект №МВ-003/16.12.2017година „Подобряване и разширяване на ефективното използване на минералните води от находище на минерална вода „Сапарева баня"" към Националния доверителен екофонд. Финансирането е  в съотношение 50% за община Сапарева баня и 50 % за  НДЕФ . Конкретната сума изплатена при реализацията на проекта  от страна на НДЕФ е  434 101,77 лв. с ДДС, предоставени по линия  Инвестиционна програма „Минерални води" на Националния доверителен екофонд.

 

По проекта са изпълнени: резервоар за минерална вода с обем 1000м3. Основни елементи на обекта са: Изграждане на резервоар с 2 броя камери с вместимост по 500 м3 всеки, в т.ч: водна камера; суха камера; абонатна камера;вливна система; хранителна система от проектирания резервоар до съществуващи водопроводи; преливна система; изпразнителна система,  изграждане на довеждащ водопровод от каптажната шахта на сондаж 1 ХГ до новопроектирания резервоар, изграждане на 3 ревизионни шахти. Изграждането на новата система за присъединяване чрез абонатната камера до новоизградения резервоар, както и възможността водата да се резервира през нощта, когато консумацията е минимална и да се използва активно през деня, ще позволи максималното използване на ресурса от минерална вода от сондажа.

 

Основните цели реализирани с изпълнението на описания по- горе обект са :

1).По-пълно оползотворяване на топлинната енергия на минералните води,  като с реализирането на обекта, съфинансиран  от  Инвестиционна програма „Минерални води" на Националния доверителен екофонд  се подобрява и повишава повишаване на ефективното използване на ресурсите, оползотворяване на топлинната енергия на минералните води и като резултат  директно или индиректно намаляване на емисиите на парникови газове.

2) Подобряване и разширяване на ефективното използване на ресурсите от минерални води.

3) Устойчиво социално-икономическо развитие на общината.