Общински съвет > Проекто-наредби на ОбСПринтирай

Докладна записка относно приемане на предложение за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет

Докладната записка е достъпна в прикачения файл.