Общински съвет > Проекто-наредби на ОбСПринтирай

Докладна записка относно приемане на Наредба за уславията и реда за издаване на разрешителни за водовземане, извършване на услуга на водопренос/водоподаване по общински водопроводи за минерална вода и учредяване сервитутни права

Докладната записка е достъпна в прикачения файл.

Прикачени файлове

Докладна записка (58.50 KB)