Общината > ИнфраструктураПринтирай

ИНФРАСТРУКТУРА НА СПОРТНИТЕ ДЕЙНОСТИ

Спортната инфраструктура на територията на Общината е общинска собственост и включва:

-          стадиони в гр. Сапарева баня, селата Сапарево, Ресилово и Овчарци;

-          спортна площадка в с. Сапарево, изградена по проект: „Реконструкция на открити детски площадки и велоалея в ОДЗ „Света Анна" - град Сапарева баня, област Кюстендил", по програмата ПУДООС към МОСВ, Национална кампания за чиста околна среда - 2013г." на тема: „ОБИЧАМ ПРИРОДАТА И АЗ УЧАСТВАМ"

-          физкултурен салон и покрит плувен басейн в ОУ „Хр. Ботев", гр. Сапарева баня;

-          ПВЛ „Рилски езера" - с общинско участие, пусната в експлоатация на 01.04.2009г. с дължина 2 136м и капацитет 700 души/час.

 

На територията на общинския център са пуснати в експлоатация открити плувни басейни, а през 2010 г. е рехабилитиран и пуснат в експлоатация и откритият плувен басейн към Специализираната болница за рехабилитация - гр. Сапарева баня.

 

През 2019г. по проект ,финансиран по Програмa Интерег ИПП  България- Сърбия 2014-2020  е изградено  футболно игрище и тематични площадки за деца,  парково осветление, извършено е озеленяване на  градски парк „Николай Хайтов", изградено е и съоръжение за достъп на хора с увреждания,както и санитарен възел за посетителите на парка.