Общината > ИнфраструктураПринтирай

ИНФРАСТРУКТУРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Първичната извънболнична медицинска и стоматологична помощ на територията на общината се извършва в сградата на бившата поликлиника в гр. Сапарева баня и в сградите на бившите селски здравни служби в останалите населени места. Поликлиниката в град Сапарева баня е реновирана и са въведени мерки за енергийна ефективност и достъпна архитектурна среда  до горните  етажи  на поликлиниката  чрез изграждане на  асансьор за трудно подвижни лица. Дейностите са реализирани  по проекти, финансирани по Програма „Красива България -2019" и съфинансирани от община Сапарева баня.

 

За учебните и детски заведения в общината е осигурено медицинско обслужване в съответствие с Наредба № 3/2000 година за здравните кабинети в детските заведения и училищата. Те са оборудвани според изискванията и в тях работят медицински специалисти.