Общината > ИнфраструктураПринтирай

ВОДОСНАБДИТЕЛНА И КАНАЛИЗАЦИОННА ИНФРАСТРУКТУРА

 

Водоснабдяване:

Дейностите по водоснабдяване на територията на община Сапарева баня се осъществяват от общинска фирма „ВиК - Паничище" ЕООД, гр. Сапарева баня, което поддържа и стопанисва съответните водопроводни мрежи.

Водоснабдяването в общината се осигурява от 8 източника - водохващания на реките Скакавица, Валявица, Черни Искър, Горица и Фудиня, както и от изворите „Лаго", „Извора" и „Белите ели". Всички селища са водоснабдени. Като цяло, особено през летния сезон, не се налага въвеждането на режим на водоподаване, с изключение на провеждането на ремонтни дейности.

Качеството на питейните води е добро. Хлорирането на водите също е на необходимото ниво и се прави епизодично.

Дължината на изградената водопроводна мрежа в община Сапарева баня е както следва: 25,14 км - външни водопроводи и 121,32 км - вътрешна водопроводна мрежа. Системата е в сравнително добро състояние, тъй като е подновена изцяло. Има нужда от реконструкция на малки участъци.

Необходимо е изграждането на водопроводна мрежа в с. Паничище и в новообособените квартали в местността „Св. Богородица", гр. Сапарева баня , включително и за новоизграждащия се медико - диагностичен център. 

За периода 2010 - 2012 г. е стартирал и приключил голям инфраструктурен проект за изграждане на водопроводна инфраструктурата в с. Ресилово, финансиран по ПРСР.

 

Канализация:

Канализационна мрежа е изградена на 100% във всички населени места, с изключение на с. Паничище. В с. Паничище отпадъчните води се събират в септични ями. Изграден е само главен довеждащ канализационен колектор. Към момента са разработени инвестиционни проекти за изграждане на канализационната мрежа на населеното място, които трябва да бъдат финансирани. На територията на общината няма изградена Пречиствателна станция за отпадни води. Отвеждането на отпадъчните води може да бъде и посредством модулни ПСОВ за всяко от населените места.