Култура > ЧиталищаПринтирай

Художествена градска галерия "Васил Кръпчански"

Галерията е изградена по идея  и в памет на сапаревобанеца Васил Кръпчански - голям български художник. Културният обект е изграден  и финансиран по Програма за  развитие на селските райони  2007-2013.  В галерията е поместена  постоянната експозиция-дарение от инициатора за изграждането й  художника - Васил Крапчански.  Фондът съдържа 66 картини на 25 художници. Ежемесечно Градската галерия събира, съхранява и експонира творчеството на сапаревобанските и други изтъкнати художници.