Публични регистри > Общинска собственостПринтирай

Общински концесионен регистър

Концесионният регистър е достъпен в прикачения файл.