Общински съвет > Проекто-наредби на ОбСПринтирай

Докладна записка относно Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на Община Сап. баня

 Докладната записка и предварителната оценка са достъпни в прикачените файлове.