Общинска администрация > Планове и програми на общинатаПринтирай

Стратегия за съвместно и устойчиво развитие на туризма в община Сапарева баня, България и община Сокобаня, Сърбия по проект: "Балнеологичният туризъм- бъдещето на здравето"

 

Стратегическият документ е резултат от изпълнение на дейност №4 по проект: CB007.1.11.075 „Балнеологичният туризъм - бъдещето на здравето", реализиращ се по програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Сърбия 2014-2020, с референтен номер No. 2014TC16I5CB007 - 2015 - 1. Община Сапарева баня е в качеството си на бенефициент по договор №РД-02-29 - 362/14.12.2017 г., сключен с Министерство на регионалното развитие и благоустройство. Партньор по проекта е сръбската община Сокобаня.

 

Настоящата публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПА България-Сърбия 2014-2020, покана за предложения №2014TC16I5CB007. Съдържанието на уебсайта е отговорност единствено на Община Сапарева баня и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.