Общината > Енергийна ефективностПринтирай

Годишен oтчет за изпълнението на плановете по чл.12 от ЗЕЕ -2018 година

Годишният отчет за ЕЕ на общината за 2018г. е достъпен в прикачения файл.