НовиниПринтирай

Покана за свикване на тържествена сесия за полагане на клетва от новоизбраните общински съветници, кмета на Община Сапарева баня и кметовете на кметства

ПОКАНА

 

Във връзка с получено писмо на Областния управител на област с административен център Кюстендил с вх. № П-1523 от 01.11.2019г. и негова Заповед №РД-20-282/31.10.2019г. на основание чл. 23, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Ви уведомяваме,че Областния управител на област с административен център - Кюстендил свиква първото заседание на новоизбраните общински съветници на община Сапарева баня.

Заседанието ще се проведе на 11.11.2019 г. в град Сапарева баня, ул. „Германея" № 1 в малкия салон на Народно читалище „Просветен лъч - 1905г." от 14:00 часа при следния дневен ред:


1. Откриване и приветствие от Областния управител към новоизбраните общински съветници, кмет на община и кметове на кметства.

2. Информация от Председателя на общинска избирателна комисия за резултатите от избора на общински съветници, кмет на община и кметове на кметства.

3. Връчване на удостоверения на новоизбрания кмет на община Сапарева баня, кметове на кметства и общински съветници от Председателя на Общинска избирателна комисия - Сапарева баня.

4. Полагане на клетва от новоизбраните общински съветници, кмета на община и кметовете на кметства съгласно чл.32, ал.1 от ЗМСМА.

4. Полагане от кмета на общината и кметовете на кметства предвидената в чл. 38, ал. 4, във вр. с чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА клетва устно, което се удостоверява с подписването на клетвена декларация.

5. Ръководене на първото заседание на новоизбрания общински съвет от най-възрастния общински съветник.

6.Избор на председател на общинския съвет съгласно чл.21, ал.1, т.3 във връзка с чл.24, ал.1 от ЗМСМА.  

7. Други.