НовиниПринтирай

Община Сапарева баня набира работници за мобилен екип по проект: „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Сапарева баня”

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,


Община Бобов дол в качеството си на Бенефициент подписа Договор с Министерство на труда и социалната политика за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване", по процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2"  за проект BG05M9OP001-2.040-0087 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Бобов дол и община Сапарева баня".

Проектът цели да осигури почасови интегрирани социално-здравни услуги от мобилен екип в домашна среда, психологическа помощ и подкрепа.


За реализиране на дейностите по Проекта в Община Сапарева баня ще бъдат наети:

  На трудов договор

Ø Социален работник -  1бр. на 3 ч.;

Ø Социален асистент - 1бр. на 4 ч.;

Ø Психолог -1бр.  на 4 ч.;

Ø Домашен помощник - 3 лица на 4 ч.;

Ø Домашен помощник - 1бр. 8 ч.

Ø Шофьор - 1бр. на 2 ч.

  На граждански договор

Ø Медицинска сестра - 1 бр. до 70 ч./мес.;

Ø Медицинска сестра - 1 бр. до 50 ч./мес.;

Ø Рехабилитатор - 1бр. до 64 ч./мес.

 

v Документи се подават от 22.08.2019 г. до 28.08.2019 г. вкл.;

v Подаването на документи се извършва в Сапарева баня

 

Необходими документи:

Ø Заявление  - по образец, който ще получите в Общината;

Ø Документ за самоличност (за справка);

Ø Автобиография;

Ø Документ за придобита образователна степен, съотносима с длъжността;

Ø Служебна бележка от местоработата (ако кандидата работи);

Ø Пенсионно разпореждане (ако кандидата е пенсионер);

Ø Копие от удостоверения за преминати обучения.