НовиниПринтирай

Oбщина Сапарева баня е на второ място сред победителите в конкурса „Екообщина 2019” , категория “Общини под 10 000 жители”

Община Сапарева баня е сред избраните лауреати от проведения конкурс „Екообщина 2019" . Конкурсът бе отворен за участието на всички български общини с население под 10 000 жители (кметствата на територията на тези общини), които желаят да разработят образцов проект в една от областите на устойчивото развитие (водоснабдяване и канализация, отпадъци, енергийна ефективност, подобряване качеството на атмосферния въздух, публични пространства и др.). Проектната идея на община Сапарева баня включва монтиране на паркови кошчета, както и изграждане и монтиране на беседка със соларна система, която да осигурява достъпност за всички посетители на парка/ жителите на града, деца и туристи/ до безплатно захранване на мобилните им и ел. устройства/. Основната цел на проекта е да се подобри свързаността и използването на мобилните и електронните услуги в парка като в същото време проектът ще допринесе за промотирането на парк „Николай Хайтов" като място за отдих и забавления чрез използването на интернет и социалните мрежи.


Дейностите по проекта включват и провеждане на лекция на тема:" Високи сини планини, реки и златни равнини- Здравословна ли е околната среда, в която живеем и грижим ли се добре за майката природа?" и игри с екологична тематика - „Аз обичам и се грижа за моя зелен град!" с децата на ДГ "Св. Анна", както и създаване на фейсбук група: „Да играем и общуваме в парка през ваканцията!", чието цел е да създава събития и да привлича децата и техните родители да прекарват повече време заедно на открито сред природата."


Реализацията на проекта има за цел да осигури по-добри условия за рекреация, спорт, отдих за трайно задоволяване на обществените потребности и подобряване на условията за туризъм чрез еко модернизиране на средата в обществен парк „Николай Хайтов" в град Сапарева баня и ефективно използване на ресурсите в изпълнение на общинската политика за устойчиво поддържане,опазване и развитие на зелената система и околна среда в община Сапарева баня.