НовиниПринтирай

Публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

На основание чл.44, aл.1, т.1 и т.7, aл.2 от ЗМСМА; чл. 112, ал.1, т. 2 от ЗГ; Решение №27 от Протокол №44/17.08.2011 г. на Общински съвет гр. Сапарева баня и Заповед № 471/15.11.2011 год. на Кмета на Община Сапарева баня се организира публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект № 018 състоящ се от отдели 81- e , 82-a , 82- б от ЛФ за 2011 г. на територията на Общинско лесничейство гр.Сапарева баня.

1. ОРГАНИЗАТОР НА ТЪРГА - ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ гр. Сапарева баня
2. ПРЕДМЕТ НА ТЪРГА И НАЧАЛНА ЦЕНА
Продажба на стояща дървесина на корен в обект №018, отдели 81- e, 82-a ,82- б, собственост на Община Сапарева баня. Обща стояща маса по сортиментен лист 1160 куб.м., начална цена за обекта -34419.5 лв. без ДДС;
3. ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ И СТЪПКА ЗА НАДДАВАНЕ
3.1.Гаранция за участие за обект № 018 - отдели 81- e , 82-a , 82- б - 5% от началната цена или 1721 лева без ДДС. Гаранция за участие се внася по набирателна сметка на Община Сапарева баня: Уникредит груп клон гр. Сапарева баня, BIC: UNCRBGSF IBAN: BG78UNCR 9660 336743 0615 или в касата на Oбщината до 16.00 ч. на 02/12/2011.
3.2. Стъпка за наддаване - 1721. 00 лв.
3.3. Гаранцията за повторния търг трябва да е постъпила в срок до 16.00 часа на 13/12/2011 г.
4. ОГЛЕД НА OБEKTA
Всеки работен ден дo 02/12/2011 включително от 09.00 до 16.00 часа. В случай на повторен търг всеки работен ден дo 13/12/2011 включително от 09.00 ч. до 16.00 ч.
Тел за връзка: 0886212628
5. ЦЕНА НА ТРЪЖНИТЕ ДОКУМЕНТИ
Тръжна документация може да бъде закупена от деловодството на Община Сапарева баня на цена от 100,00 лева без ДДС всеки работен ден от 09.00 до 16.00 часа до 02/12/2011 г включително. Документация за повторния търг може да се закупи в деловодството на Община Сапарева баня до 16.00 часа на 13/12/2011 г.
6. КРАЕН СРОК ЗА ПРИЕМАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА УЧАСТИЕ - 16.00 часа на 02/12/2011г. Офертите за повторния търг се депозират до 16.00 часа на 13/12/2011г.
7. ЧАС, ДАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГА - 10.00 часа на 05/12/2011год. в заседателната зала /етаж №3/ на Община Сапарева баня.
8. ЧАС, ДАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОВТОРЕН ТЪРГ - 10.30 часа на 14/12/2011год. в заседателната зала /етаж №3/ на Община Сапарева баня.