НовиниПринтирай

Указания за опазване на земеделските имоти, горите, жилищата и имуществата на гражданите от ПБЗ -Дупница

Високите дневни температури през летните месеци създават предпоставки за възникването на пожари. В голяма част от случаите пожарите са в резултат от действието и бездействието на хората, а само малка част са в следствие на природни явления (главно мълниите при т. нар. гръмотевични бурии, самозапалване и др.). През последните години се забелязва увеличаване на пожарите предизвикани от изгаряне на стърнища и сухи треви с цел последващо изораване на земеделските земи. Сухата растителност способства за бързото разпространение на пожара и преминаването му в горски или овощни насаждения, което е сериозен, не само икономически и социален, но и екологичен проблем.
Не е прецедент възникването на пожари и запалвания на сгради и имущество на гражданите при приготвяне на зимнини. Използването на открит огън за приготвянето им, несъобразяването с метеорологичните условия, неправилният избор на място са често основни причини за нанасяне на материални загуби в следствие пожар или запалване.


Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението"- Дупница напомня за основни противопожарни правила за недопускане на пожари през горещите летни дни, при приготвянето на зимнини и призовава за тяхното стриктно спазване:

1. Не палете огън на разстояние по-малко от 5м от горими материали и предмети!
2. Не палете огън, когато има вятър!
3. Не оставяйте без наблюдение огнището!
4. Поставете съд с вода в близост до огнището!
5. Не използвайте нафта, бензин и леснозапалими течности за разпалване на огъня!
6. Не палете огън под стрехи и навеси!
7. Не палете огън в междублоковите пространства, където са паркирани автомобили, както и в близост до бензиностанции и газстанции, складове за леснозапалими и горими течности!
8. Старателно погасете огъня с обилно количество вода и поне един час след това наблюдавайте огнището!
9. При излети в горите устройването на огнища да се извършва само на определените за това места, като огнището да е оградено с камъни и около него да е почистено от горими материали. При напускане на мястото огъня да се изгаси добре с вода, пръст или пясък!

10. Не изхвърляйте фасове от автомобилите!

 

 

Абсолютно е забранено паленето на стърнища

При забелязан пожар позвънете на тел. 112 и започнете гасене с подръчните уреди и средства!!!